Máy hàn Inverter

Công ty jasic sở hữu 60 bằng sáng chế quốc gia về máy hàn Inverter và đã suất khẩu máy đi 50 quốc gia trên thế giới.

Máy phát hàn

Công ty Jasic đã có nhiều bước đột phá về nghiên cứu và phát triển máy phát hàn cho thị trường Trung quốc.

Các hệ thống hàn và cắt chuyên dụng

Công ty jasic nhiều năm qua đã cung cấp rất nhiều các sản phẩm hàn cắt chuyên dụng cho thị trường Trung Quốc và đang mở rộng ra các thị trường quốc tế.